Kristinehamns kommun Ny upphandling av Södermalmsskolan Komplettering av luftbehandlingsinstallationer samt solavskärmning

Ny upphandling av Södermalmsskolan Komplettering av luftbehandlingsinstallationer samt solavskärmning

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun inbjuder till anbudslämning på Södermalmsskolan Komplettering av luftbehandlingsinstallationer samt solavskärmning.

Södermalmsskolans inglasade rasthall på högstadiet har fått föreläggande från Arbetsmiljöverket om att det blir för varmt under sommarmånaderna. Det ska åtgärdas genom komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak. Befintlig verksamhet pågår under entreprenadtiden.

För mer information se förfrågningsunderlag med bilagor

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2019-08-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: TN/2018:203