Kristinehamns kommun Norra och Södra Torget

Norra och Södra Torget

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Objektet omfattar ombyggnad av gatorna Västerlånggatan, Kungsgatan samt gatorna på Norra- och Södra Torget samt ombyggnad av ytor på Norra- och Södra Torget. Ny naturstensmur och trädäck vid Varnan på Norra Torget ingår. Objektet omfattas även av dagvattenhantering med nya dagvattenbrunnar, ränndalar och ledningar. Nya dagvattenbrunnar ansluts till befintliga dagvattenledningar. Arbetena omfattar el- och belysning för gator och torg. Trädäcket vid Varnan utförs som byggnadsverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr Tn/2020:106