Kristinehamns kommun Lokalvård 2022

Lokalvård 2022

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser städning och städrelaterade tjänster inom Kristinehamns kommun. Den omfattar objekt fördelade i fyra geografiska områden fördelade i tre anbudsområden med en total städarea om cirka 100 000 kvadratmeter.

Avtal kommer tecknas med minst två leverantörer.

Tilldelningskriterier är pris och kvalitet (fem mervärden).

se ovan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/7