Kristinehamns kommun Livsmedel 2023

Livsmedel 2023

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Den stora livsmedelsupphandlingen, huvudgrossist.

Omfattning

Upphandlingen avser livsmedel till ca 70 beställande enheter inom Kristinehamns kommun, såsom skolor, förskolor, äldreboenden m fl, se bilaga 7 leveransadress och leveransfrekvens. Beställande enheter kan komma läggas till eller dras ifrån under avtalstiden.

Anbud kan lämnas på en eller flera av produktområdena A & B enligt nedan, vilket innebär att avtal kan tecknas med en eller flera leverantörer.

Kommunen avser att anta en fullsortimentgrossist som huvudleverantör för produktområde A i kombination med delleverantörer på produktområde B. Om anbudsgivare som avser att bli huvudleverantör också lämnar anbud på Produktområde B är anbudsgivaren inte bunden av anbudet om anbudsgivaren inte antas som huvudleverantör.

Förfrågan består av följande produktområden:

A. Huvudleverans inklusive Frukt & Grönt

B. Mejeri

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn 2023:186