Kristinehamns kommun IT- drift infrastruktur som tjänst

IT- drift infrastruktur som tjänst

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamn kommun avser att upphandla serverdrift med tillhörande tjänster.

Kommun inbjuder intresserade anbudsgivare/leverantörer att ansöka om att få deltaga i upphandling avseende IT-drift infrastruktur som tjänst.

Upphandlingen genomför som förhandlat förfarande.

Omfattning

Kristinehamns kommun inbjuder härmed till anbudsgivare att ansöka om deltagande för IT- drift infrastruktur som tjänst med tillhörande funktioner.

Denna ansökningsinbjudan avser upphandling av Infrastruktur som tjänst. Upphandlingen genomförs i ett s. k förhandlat förfarande.

Anbudsansökare går noggrant igenom och observerar de beskrivningar som anges i detta underlag. Syftet är att ge en övergripande bild av vår upphandling och dess särskilda förutsättningar.

Informationen i detta avser att vägleda leverantörer om denna upphandling är intressant att deltaga i.

Kristinehamn kommun avser att upphandla serverdrift med tillhörande tjänster.

Kommun inbjuder intresserade anbudsgivare/leverantörer att ansöka om att få deltaga i upphandling avseende IT-drift infrastruktur som tjänst.

Upphandlingen genomför som förhandlat förfarande.

Omfattning

Kristinehamns kommun inbjuder härmed till anbudsgivare att ansöka om deltagande för IT- drift infrastruktur som tjänst med tillhörande funktioner.

Denna ansökningsinbjudan avser upphandling av Infrastruktur som tjänst. Upphandlingen genomförs i ett s. k förhandlat förfarande.

Kommunens Digitaliseringsavdelningen levererar idag tjänster för den grundläggande infrastrukturen som stödjer verksamhetsapplikationer och användarnära tjänster. Merparten produceras internt av egen personal, men vissa delar köps in som komponenter eller hela tjänster.

Anbudsansökare går noggrant igenom och observerar de beskrivningar som anges i detta underlag. Syftet är att ge en övergripande bild av vår upphandling och dess särskilda förutsättningar.

Informationen i detta avser att vägleda leverantörer om denna upphandling är intressant att deltaga i.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-07-05)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2019-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019:89-052