Kristinehamns kommun Insamling av förpackningar från återvinningsstationer, samordnad upphandling för Värmland

Insamling av förpackningar från återvinningsstationer, samordnad upphandling för Värmland

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Insamling av förpackningar från återvinningsstationer, samordnad upphandling för flera kommuner och organisationer i Värmland.

Avsikten är att varje kommun/organisation tecknar avtal med leverantören. Ramavtalet omfattar samtliga ÅVS inom området. Antalet ÅVS kan förändras under avtalstiden. Se bilaga 3 Faktureringsuppgifter för redovisning av beställarens avtalsparter och kontaktuppgifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2023:72