Kristinehamns kommun Inpasseringssystem till återvinningscentral

Inpasseringssystem till återvinningscentral

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Inpasseringssystem till återvinningscentral.

Upphandling avser hela uppdraget inklusive hårdvara och mjukvara.

installationer, grindar, elektronik, mjukvara, support och drift.

Omfattning

Komplett inpasseringssystem till återvinningscentral.

Återvinningscentral skall förses med inpasseringssystem med automatik och behörighetsstyrda funktioner.

Utförande är enligt entreprenadform AB 04 med fast pris. Finns systemdelar som utföres enligt Allmänna bestämmelser 2014 och enligt införandeplan.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN: