Kristinehamns kommun IGA/IAM Behörighetssystem

IGA/IAM Behörighetssystem

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamn kommun upphandlar system för behörighetsstyrning.

Tjänst avseende effektiv kontohantering och behörighetsadministration (IGA).

Syfte

Kristinehamns kommun inbjuder härmed till anbudsgivare att lämna anbud gällande verksamhetssystem för IGA/IAM Behörighetssystem med tillhörande funktioner.

Kommunens syfte med upphandlingen är att säkerställa kvalitativa leveranser av kontohantering, behörigheter, samt governance genom en automatiserad identitetslösning som tjänst för att tillgodose verksamheternas högt ställda krav och förväntningar på professionalism och utveckling.

Kommunens IAM miljö avseende infrastruktur består idag av marknadsledande teknik där kvalitet och automatisering är i fokus. Kommunens IAM miljö består idag av två lösningar:

Lokal miljö i Kristinehamn med lösningar/konfigurationer för anställda baserat på MicroFocus produkter.

Molndrift hos leverantör med lösningar/konfigurationer för elever baserat på MicroFocus produkter.

Kommunen söker en leverantör som i tätt partnerskap med kommunen står för drift, support och konsultavrop för nyutveckling inom området IAM. Lösningen skall driftas av leverantören i egen regi inom EU/ESS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019:162-052