Kristinehamns kommun Försäkringslösningar intjänade pensionsrätter, äldre än 65 år

Försäkringslösningar intjänade pensionsrätter, äldre än 65 år

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun upphandlar följande tjänster: Option på försäkring av intjänade pensionsrätter, där förmånstagare är äldre än 65 år.

Mer information finns i upphandlingsdokument med bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Ks/2022:267