Kristinehamns kommun Företagshälsovård

Företagshälsovård

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Upphandlingen avser företagshälsovård enligt Arbetsmiljölagen där arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver, finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Upphandlingen gäller ramavtal för kommunerna Filipstad, Storfors, bolagen Filipstad Energinät AB och Stiftelsen Björkåsen samt Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Upphandlingen administreras av Filipstads kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2022-44