Kristinehamns kommun Företagshälsa

Företagshälsa

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Omfattning

Upphandlingen avser företagshälsa inom specificerade tjänster för anställda inom Kristinehamns kommun.

Bakgrund och målsättning

Kristinehamns kommun har i dag ca 2000 tillsvidareanställda. Av dessa är ca 80 % kvinnor och ca 20 % män. Dominerande verksamheter för uppdraget är äldreomsorg, förskola och skola.

Kommunen har, som arbetsgivare, huvudansvaret för arbetsmiljön och strävar efter att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, utvecklande samt är väl anpassad till olika verksamheters behov. Kristinehamns kommun ska verka för utveckling av en fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö som ger alla medarbetare möjlighet till kompetens genom personlig utveckling och delaktighet och som stimulerar till ansvarstagande och engagemang i arbetslivet.

Kristinehamns kommun ska sätta hälsan i fokus och utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Kommunens målsättning är att frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron sjunka

Tyngdpunkten i hälsoarbetet ska flyttas från rehabiliterande åtgärder till främjande och förebyggande

Kristinehamns kommun ska arbeta för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-06-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Ks/2023:101