Fordonstvätt

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun ska upphandla fordonstvätt av kommunens fordon upp till 3,5 ton.

Omfattning

Upphandlingen omfattar fordonstvätt av kommunens fordon upp till 3,5 ton samt för denna specifik hämta och lämna service. Ramavtal kommer tecknas med de leverantörer som kvalificerar sig i enlighet med ställda krav i denna upphandling.

Uppskattad årsvolym är ca 800 000 SEK / år.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden och anbudsgivaren förbinder sig att leverera verkligt behov. Kommunen garanterar ingen volym.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2022:101