Kristinehamns kommun Fastighetsunderhåll - Service kylanläggningar och köksmaskiner storkök

Fastighetsunderhåll - Service kylanläggningar och köksmaskiner storkök

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen omfattar kommunens löpande behov av entreprenadarbeten avseende service kylanläggningar och köksmaskiner storkök, såsom reparations-, underhålls- och servicearbeten samt om- och tillbyggnadsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-07)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2024:7