Kristinehamns kommun Fastighetsunderhåll - Måleriarbeten

Fastighetsunderhåll - Måleriarbeten

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen omfattar kommunens löpande behov av entreprenadarbeten avseende måleriarbeten, såsom reparations-, underhålls-, och servicearbeten samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten.

Omfattning

Upphandlingen omfattar kommunens löpande behov av entreprenadarbeten avseende måleriarbeten, såsom reparations-, underhålls- och servicearbeten samt om- och tillbyggnadsarbeten.

Mer information om tjänsten finns under punkt 4.1.3, Beskrivning av efterfrågad tjänst.

För uppdraget gäller ABT 06 i den mån dessa bestämmelser inte strider mot innehållet i dessa administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2022:163