Kristinehamns kommun Fastighetsunderhåll - Glasarbeten

Fastighetsunderhåll - Glasarbeten

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen omfattar kommunens löpande behov av entreprenadarbeten avseende glasarbeten såsom reparations-, underhålls- och servicearbeten samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten.

Omfattning

Upphandlingen omfattar kommunens löpande behov av entreprenadarbeten avseende glasarbeten såsom reparations-, underhålls- och servicearbeten samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten.

Mer information om tjänsten finns under punkt 4.1.1, Beskrivning av efterfrågad tjänst.

För entreprenader som upphandlas enligt detta förfrågningsunderlag gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06, i den mån dessa bestämmelser inte strider mot innehållet i dessa administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:34