Kristinehamns kommun Extern remiss - Profilprodukter

Extern remiss - Profilprodukter

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun genomför en extern remiss på utkast till kommande upphandling av Profilprodukter.

En extern remiss innebär att leverantörer får tycka till om ett utkast av upphandlingsdokumenten, i syfte att kunna ta emot förslag på förbättringar, om krav och villkor är ändamålsenliga, om någonting är felaktigt samt om någonting är otydligt och om någon information saknas innan upphandlingsunderlaget annonseras.

Extern remissen är ingen upphandling, utan istället en RFI. Vilket innebär anbud ska inte skickas in nu.

Svar på denna extern remiss är frivillig, att svara är ingen förutsättning för att få delta i den planerade upphandlingen.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för att delta i denna externa remiss.

Kristinehamns kommun önskar svar på följande frågeställningar:

-Övergripande, vad tycker ni om underlaget? Är kraven otydliga, ändamålsenliga, saknas något, förslag på förbättringsåtgärder etc?

-Kristinehamns kommun önskar kunna genomföra en mindre och en större beställning per produkt. Vi önskar därmed synpunkter kring beställningsvolymerna.

-Har leverantören möjlighet att koppla sin webbshop till kommunens intranät så att beställningar av det avtalade sortimentet kan göras direkt där?

-Vad är er maximala tryckyta per produkt?

- Har ni tillgång till de produkter som vi efterfrågar?

- Övriga synpunkter.

Upphandlingsgruppen kommer att gå igenom synpunkterna och förtydliga krav som är otydliga samt lägga till information som eventuellt saknas. Justeringar kan därför komma att göras inför annonsering av upphandlingsunderlagen. Om ni vill ställa frågor under remisstiden går det bra att ställa dem via TendSign.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-06-13)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

19/24