Kristinehamns kommun Entreprenadmaskins- och lastfordonstjänster

Entreprenadmaskins- och lastfordonstjänster

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser tjänster för entreprenadmaskiner med förare, lastfordon med förare och anläggningsarbetare för successiva avrop och leveranser under avtalsperioden samt eventuellt förlängning av avtalet.

Upphandlingen omfattar tjänster med förare utöver kommunens eget fordonsbestånd.

Allmänt

Härmed infordras anbud från Kristinehamns kommun på Entreprenadmaskins- och lastfordonstjänster inklusive förare samt anläggningsarbetare för successiva avrop. Tjänsterna kan normalt förekomma inom hela kommunens areal. Ytterligare information finns i Beskrivning av efterfrågad tjänst, avsnitt 4.

Parterna ska under avtalstiden verka för en hög nivå avseende miljö- och hållbarhet vid val av fordon, drivmedel och produkter.

Beställaren avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:207