Kristinehamns kommun Entreprenad kv. Buffeln, Svinvallen

Entreprenad kv. Buffeln, Svinvallen

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Objektet omfattar anläggning av ny GC-väg längs Albinvägen, övergång mot stadsparken samt dike för dagvattenutjämning.

Nya GC-vägs totala längd är ca 210 meter och bredden ca 3,0 meter.

Allmän orientering i AFA:

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:208