Kristinehamns kommun Dynamiskt Inköpssystem Fordon

Dynamiskt Inköpssystem Fordon

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Dynamiskt Inköpssystem ( DIS ) för inköp av fordon upp till 3,5 ton

Allmänt

Kristinehamns kommun inbjuder till att inkomma med ansökan om kvalificering i kommunens dynamiska inköpssystem (förkortas DIS).

Det dynamiska inköpssystemet avser fordon inom kategorierna personbilar, skåpbilar, flakbilar, pickuper samt minibussar upp till åtta (8) passagerare och gemensamt att de klassas som fordon upp till 3,5 ton.

Ansökan kan göras löpande under systemets löptid.

Målet är ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem som ger effektivare anskaffning, bättre tar tillvara på konkurrensen på fordonsmarknaden samt ger bättre förutsättningar att kunna följa med i marknadens allt snabbare utveckling.

Dynamiskt Inköpssystem ( DIS ) för inköp av fordon upp till 3,5 ton

Allmänt

Kristinehamns kommun inbjuder till att inkomma med ansökan om kvalificering i kommunens dynamiska inköpssystem (förkortas DIS).

Det dynamiska inköpssystemet avser fordon inom kategorierna personbilar, skåpbilar, flakbilar, pickuper samt minibussar upp till åtta (8) passagerare och gemensamt att de klassas som fordon upp till 3,5 ton.

Ansökan kan göras löpande under systemets löptid.

Målet är ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem som ger effektivare anskaffning, bättre tar tillvara på konkurrensen på fordonsmarknaden samt ger bättre förutsättningar att kunna följa med i marknadens allt snabbare utveckling.

Volym

Upphandlingsvärdet beräknas till 120 000 000 SEK. Angiven volym baseras på det sammanräknade värdet av samtliga kontrakt som beräknas tecknas under den totala perioden för det dynamiska inköpssystemet.

Kvantitetsuppgifterna är inte bindande och kan komma att förändras över tid.

Takbeloppet för upphandlingen är 130 000 000 SEK.

Sista ansökningsdag
3262 dagar kvar

(2032-08-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2022-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2022:102