Kristinehamns kommun Drift av museal verksamhet - Ölme diverse handel

Drift av museal verksamhet - Ölme diverse handel

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Detta är en RFI (Request for information) - begäran om information från intressenter av denna verksamhet.

I denna begäran vill vi få in intressanta aktörer som vill utveckla denna del av kommunen.

Det som skall inkluderas från samtliga intressenter är att de museala prylar som finns skall användas i verksamhet och vara möjligt för besökare att ta del av.

Omfattning

Detta är en RFI (Request for information) - begäran om information från intressenter i besöksnäringen.

I denna begäran vill vi få in intressanta aktörer som vill utveckla denna del av kommunen.

Det som skall inkluderas från samtliga intressenter är att de museala föremål som finns och skall användas i verksamhet och på så vis vara möjligt för besökare att ta del av.I övrigt så bedöms detta vara mycket intressant läge för att bedriva verksamhet som knyter an till stadsparken och kulturkvarteret, samt att läget kring Vänerns alla möjligheter.

Resultatet skall bli en upphandling kring Tjänstekoncession avseende drift av Museal utställning med tillhörande aktiviteter.Koncessionshavaren ges möjlighet att utveckla tillhörande verksamhet.

I hela underlaget beskriver vi även hur avtal och upphandlingen kommer att fungera och för en intressent kan detta upplevas som mycket att ta hänsyn till. Detta skall inte avskräcka utan mer ses som att vi informerar om hur upplägget kommer att fungera i ett eventuellt avtal.

De avgifter som står nämnda i underlag, finns det utrymme att kunna erhålla rabatterade avgifter under en uppstartstid om max 3 månader. Samt att hela lokalen inte behöver tas i anspråk utav endast en aktör.

Dokumenten 4-10 kommer att vara mer fokus i en upphandling och ges endast nu som information så att intressenter kan bilda en uppfattning om en senare upphandling. Intressenter kan genom sina svar i denna förfrågan påverka vilken typ av verksamhet som kommunen bedömer som intressant för detta område.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-07-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020:22-052