Kristinehamns kommun Digitala lås och läkemedelsskåp

Digitala lås och läkemedelsskåp

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Köp av digitala låsenheter som administreras via digital behörighetsstyrning och tillhörande läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen kommer användas i särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende. Syftet är att begränsa åtkomst till läkemedel samt att vid vid behov få information om vem som har öppnat läkemedelsskåpet och när läkemedelsskåpet har öppnats. Lösningen ska i ett senare skede vara möjligt att bygga på med låsenheter avsedda för andra typer av användningsfall.

Kristinehamns kommun avser att upphandla digitala låsenheter som administreras via digital behörighetsstyrning och tillhörande läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen kommer användas i särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende. Syftet är att begränsa åtkomst till läkemedel samt att vid vid behov få information om vem som har öppnat läkemedelsskåpet och när läkemedelsskåpet har öppnats.

I första hand har kommunen behov av digitala låsenheter avsedda för access till läkemedelsskåpen inom vård- och omsorgsverksamhet. Lösningen ska i ett senare skede vara möjligt att bygga på med låsenheter avsedda för andra typer av användningsfall som:

- låsenheter avsedda för lägenhetsdörrar på kommunens särskilda boenden

- låsenheter avsedda för dörrar till kontorsutrymmen

- låsenheter för valbara eller fasta personalskåp

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

NSVO/2022:95