Kristinehamns kommun Digitala lås och läkemedelsskåp

Digitala lås och läkemedelsskåp

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun avser att upphandla digitala lås och läkemedelsskåp.

Omfattning

Kristinehamns kommun avser att upphandla digitala låsenheter som administreras via digital behörighetsstyrning och tillhörande läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen kommer användas i särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende. Syftet är att begränsa åtkomst till läkemedel samt att vid vid behov få information om vem som har öppnat läkemedelsskåpet och när läkemedelsskåpet har öppnats.

Lösningen ska i ett senare skede vara möjligt att bygga på med låsenheter avsedda för andra typer av användningsfall som:

- låsenheter avsedda för lägenhetsdörrar på kommunens särskilda boenden- låsenheter avsedda för dörrar till kontorsutrymmen- låsenheter för valbara eller fasta personalskåp

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

23/1