Kristinehamns kommun Deponering av avfall 2021

Deponering av avfall 2021

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Mottagning av deponirest från Kristinehamns kommun.

Omfattning

Kommunens avfallsanläggning heter Strandmossen. På Strandmossens avfallsanläggning finns två bemannade återvinningscentraler, en för hushåll och en för företag/verksamheter. Dessa återvinningscentraler tar hand om det avfall som ska återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas eller behandlas biologiskt, samt om sådant avfall som ska sorteras och transporteras till godkänd deponi.

Denna upphandling omfattar deponering av det avfall som hushåll respektive företag/verksamheter i Kristinehamns kommun har inlämnat på Strandmossens avfallsanläggning. Upphandlingen omfattar även omhändertagande av asbest som inkommit till Strandmossens avfallsanläggning.

Upphandlingens värde, baserat på innevarande avtal uppskattas till 2.500.000 SEK för maximal avtalslängd (fyra år).

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2021-10-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:188