Kristinehamns kommun Cirkulationstvätt till korttidsboende

Cirkulationstvätt till korttidsboende

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun upphandlar cirkulationstvätt till Sörgårdens korttidsboende

Upphandlingens innehåll och omfattning

Upphandlingen avser tvätteritjänst av cirkulationsgods till Sörgårdens korttidsboende i Kristinehamn. Adress Kungsgatan 26b i Kristinehamns tätort. Boendet är ett sk korttidsboende med 16 personer som bor på boendet. Det är hög omsättning på boendet med ca 3-4 utflytt i veckan.

Tjänsten innebär att beställarna hyr bland annat handdukar, sänglakan, patientkläder med mera som cirkulerar och tvättas i utbytessystem av leverantören. Leverantören ska äga alla cirkulationstextilier.I uppdraget för cirkulationsgods ingår totalansvar för hela tvätt- och textilförsörjningssystemet. Det omfattar hyra, märkning, tvätt, efterbehandling, lagning, distribution, hämtning/lämning, emballage, kassation och utbyte, lagerkostnad, tvättsäckar, inventering, miljöavgifter, information/utbildning vid behov och den administration som krävs för uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

NSVO/2023:41