Bokbuss

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser engångsköp av en (1) fabriksny bokbuss till Kristinehamns kommuns bibliotek, enligt de i upphandlingsdokumentet ställda krav.

Bakgrund

Kommunens nuvarande bokbuss levererades i februari år 2003 och körs förutom i Kristinehamn även i Filipstads kommun, som enligt avtal köper en del av bokbusstjänsten.

Bokbussen kör i genomsnitt fyra (4) turer per vecka och har en årlig körsträcka på ca 2000 mil. Antalet hållplatser i de båda kommunerna är i dagsläget 130 stycken. Bokbussen kör både på småvägar (grus och asfalt), större landsvägar och i stadsmiljö. Hållplatstiderna varierar mellan 15 minuter till 2 timmar.

År 2018 gjordes ca 30 000 lån på bokbussen. Under skolturerna är bokbussen oftast dubbelbemannad.

Upphandling avser köp av en (1) fabriksny bokbuss till Kristinehamns kommuns bibliotek.

Omfattning

Upphandlingen avser engångsköp av en (1) fabriksny bokbuss till Kristinehamns kommuns bibliotek, enligt de i upphandlingsdokumentet ställda krav.

Bakgrund

Kommunens nuvarande bokbuss levererades i februari år 2003 och körs förutom i Kristinehamn även i Filipstads kommun, som enligt avtal köper en del av bokbusstjänsten.

Bokbussen kör i genomsnitt fyra (4) turer per vecka och har en årlig körsträcka på ca 2000 mil. Antalet hållplatser i de båda kommunerna är i dagsläget 130 stycken. Bokbussen kör både på småvägar (grus och asfalt), större landsvägar och i stadsmiljö. Hållplatstiderna varierar mellan 15 minuter till 2 timmar.

År 2018 gjordes ca 30 000 lån på bokbussen. Under skolturerna är bokbussen oftast dubbelbemannad.

Målsättning och inriktning

Kommunens målsättning är att den nya moderna bokbussen kommer att fungera som informatör, inspiratör och kunskapsförmedlare. Bokbussen är en filial till kommunens huvudbibliotek och det är viktigt att förmedla känslan av ett fullvärdigt bibliotek fast på hjul. Det ska kännas tryggt och välkomnande för alla, såväl barn som gamla, att besöka bokbussen.

Bokbussens inredning ska vara inbjudande och locka till läsning, inspiration och möten mellan människor. Inredningen behöver vara funktionell och flexibel eftersom många personer kan uppehålla sig samtidigt på bokbussen. Det är viktigt att tänka kreativt kring skyltning och exponering av media. Eftersom personalen vistas och arbetar många timmar på bokbussen, är en god arbetsmiljö av stor vikt, såsom avlastningsytor för reserverade böcker och återlämning av böcker vid arbetsdiskarna.

Det ska finnas möjlighet att kunna arrangera mindre evenemang, t ex. barnteater, författarbesök, filmvisning, biblioteksinformation och sagostunder. För detta ändamål ska det finnas en trivsam plats med soffa längst bak i den publika delen och ytor framför soffan så att det finns möjlighet till ytterligare sittplatser vid behov. Kommunen ser därför gärna kreativa lösningar och förslag på hur detta skulle kunna se ut i bussen med filmduk/projektorplacering, sittplatser och annat som kan behövas för ett arrangemang.

Bokbussens inre ska vara utformat för en icke definierad framtid där målet att utöka bokbussens användningsområde utöver biblioteksverksamheten med fokus på utökad samhällsservice. Teknikens utveckling går snabbt och det är inte möjligt att förutspå framtida innovationer, men vi vill att bokbussen ska vara förberedd så långt det går genom att erbjuda anslutningar till el och nätverk. Kristinehamns nya bokbuss förväntas vara i drift i 15-20 år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Kn 2017:5-522