Kristinehamns kommun Anläggande av våtmarker 2022

Anläggande av våtmarker 2022

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Anläggande av våtmarker. Upphandling av damm för fosforreduktion med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:178