Kopparstaden AB Värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning

Värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Kan ni värdera fastigheter? Kan ni fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning? 

Nu söker flertalet kommuner och bolag i Dalarna efter leverantörer i upphandlingen värdering av fastigheter, fastighetsrätt och strategisk fastighetsrådgivning. Upphandlingen är uppdelad i två grupper: Värdering av fastigheter och Fastighetsrätt/strategisk fastighetsrådgivning. Avtalets totala värde beräknas till ca 18 miljoner SEK.  

Välkomna att lämna anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

GNU 2023/86