Kopparstaden AB Utplanteringsväxter, plantskoleväxter, pluggplantor och lökar, 2021

Utplanteringsväxter, plantskoleväxter, pluggplantor och lökar, 2021

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Upphandlingen genomförs med tio delområden enligt nedan. Område Utplanteringsväxter (t.ex. vårväxter, sommarblommor och höstväxter) är även uppdelat per geografiskt område där kommun och dess bolag inom området ingår. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på en, flera eller samtliga delområden om den har kapacitet att leverera efterfrågat behov. 

Område 1.0 – Utplanteringsväxter – Falu kommun och Kopparstaden AB

Område 2.0 – Utplanteringsväxter – Avesta kommun, Avesta Industristad AB och Gamla Byn AB

Område 3.0 – Utplanteringsväxter – AB Borlänge Energi och AB Borlänge Elnät

Område 4.0 – Utplanteringsväxter – Hedemora kommun, AB Hedemorabostäder, Hedemora kommunfastigheter AB

Område 5.0 – Utplanteringsväxter – Ludvika kommun

Område 6.0 – Utplanteringsväxter – Säters kommun

Område 7.0 – Plantskoleväxter (t.ex. buskar, träd, perenner, rosor)

Område 8.0 – Pluggplantor för utplanteringsväxter

Område 9.0 – Pluggplantor för ängsblommor och vegetationsmattor

Område 10.0 – Lökar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

GNU 2021/172