Kopparstaden AB Stamrenovering och nya lägenheter, Centrumvägen 6 B, Svärdsjö

Stamrenovering och nya lägenheter, Centrumvägen 6 B, Svärdsjö

Kopparstaden AB, FALUN

VÅN 1: Våtrum renoveras. Nya kök på ny placering. Nya stammar. Nytt ytskikt övriga utrymmen. Säkerhetsdörrar. Fönster byts. Balkonger renoveras, Balkongparti byts.

BV: Lokaler byggs om till 5 st lägenheter.

UTBYGGNAD: Garage byggs om till fläktrum och förråd. Undercentral och elcentral separeras.

HELA HUSET: Nytt värmesystem. Nytt luftbehandlingsaggregat. Nytt dagvatten och ny dränering. Nya uteplatser, markarbeten.

OPTION: Dränering, dagvatten och grundmur på resterande del av Centrumvägen 6A.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2018-4235