Kopparstaden AB Slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster 2023

Slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster 2023

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Vill ni vara leverantör till upp till fyra upphandlande myndigheter och bland annat genomföra slamsugning av rännstensbrunnar för att säkerställa säkra gator och utomhusmiljö vid exempelvis skolor och förskolor? Utöver detta tillkommer övriga tjänster såsom spolning och sugning av avlopp vid akuta stopp, filmning av avlopp och varmvattenspolning av vägtrummor. 

De verksamheter som kommer att nyttja avtalet verkar inom olika områden och ansvarar bland annat för drift av gator och fastigheter med tillhörande utemiljö. Tjänsterna som upphandlingen omfattar kommer därför utföras både på offentliga gator och vägar samt inom Beställarnas förvaltade fastighetsområden.

Syftet med upphandlingen är att beställarna ska kunna tillhandahålla säkra offentliga gator och vägar samt upprätthålla en god fastighetsmiljö.

2023-07-11 11:12
Vill ni vara leverantör till upp till fem upphandlande myndigheter och bland annat genomföra slamsugning av rännstensbrunnar för att säkerställa säkra gator och utomhusmiljö vid exempelvis skolor och förskolor? Utöver detta tillkommer övriga tjänster såsom spolning och sugning av avlopp vid akuta stopp, filmning av avlopp och varmvattenspolning av vägtrummor.    De verksamheter som kommer att nyttja avtalet verkar inom olika områden och ansvarar bland annat för drift av gator och fastigheter med tillhörande utemiljö. Tjänsterna som upphandlingen omfattar kommer därför utföras både på offentliga gator och vägar samt inom Beställarnas förvaltade fastighetsområden.   Syftet med upphandlingen är att beställarna ska kunna tillhandahålla säkra offentliga gator och vägar samt upprätthålla en god fastighetsmiljö.
->
Vill ni vara leverantör till upp till fyra upphandlande myndigheter och bland annat genomföra slamsugning av rännstensbrunnar för att säkerställa säkra gator och utomhusmiljö vid exempelvis skolor och förskolor? Utöver detta tillkommer övriga tjänster såsom spolning och sugning av avlopp vid akuta stopp, filmning av avlopp och varmvattenspolning av vägtrummor.    De verksamheter som kommer att nyttja avtalet verkar inom olika områden och ansvarar bland annat för drift av gator och fastigheter med tillhörande utemiljö. Tjänsterna som upphandlingen omfattar kommer därför utföras både på offentliga gator och vägar samt inom Beställarnas förvaltade fastighetsområden.   Syftet med upphandlingen är att beställarna ska kunna tillhandahålla säkra offentliga gator och vägar samt upprätthålla en god fastighetsmiljö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

GNU 2023/32