Kopparstaden AB Slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster 2023

Slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster 2023

Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen

Vi önskar få in generella synpunkter och kommentarer på avtalsvillkoren inför kommande upphandling av slamsugning av rännstensbrunnar och övriga spoltjänster. Vi önskar särskilt kommentarer och synpunkter på nedanstående frågeställning kopplade till avtalsvillkoren: 

Miljökraven (punkt 1.18.1 – 1.18.2.1) på fordon och drivmedel - vilken procentsats är möjlig att sätta respektive kalenderår för att det i praktiken ska vara möjligt att utföra och rapportera? Se även bilaga för uppföljningsmall.Finns det allmänna branschvillkor som vi kan hänvisa till i avtalet?Prisfrågornas utformning i prisbilagan, är de tillräckligt tydliga eller är det något som är otydligt som kan skapa motstridigheter? 

Övriga generella frågeställningar:

Hur många fordon med recyclerfunktion finns på marknaden idag i Dalarna och hur ser möjligheterna ut för att investera i fler av dessa fordon under kommande fyra åren?Finns det andra upphandlingar i närtid som ni anser är en bra upphandling som vi kan titta på?

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-24)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2023-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

UP23-025