Kopparstaden AB Sanering av skadedjur m.m. inom Kopparstaden fastighetsbestånd

Sanering av skadedjur m.m. inom Kopparstaden fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, FALUN

Uppdraget gäller ett fullserviceåtagande för Kopparstadens fastighetsbestånd avseende sanering av insekter och gnagare (ex. vägglöss, kackerlackor, råttor och möss), sanering och återställande av byggnad efter sent upptäckt dödsfall samt husbocks- och hästmyreförsäkring.

Även uppdrag avseende andra djur som gör skada (t.ex. vissa fåglar) kan förekomma.

Uppdragskontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4508