Kopparstaden AB Renovering av yttertak på affärsbyggnad på Källviksvägen 5, Falun

Renovering av yttertak på affärsbyggnad på Källviksvägen 5, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Objektet är en byggnad på Källviksvägen 5 i Falun bestående av en affärslokal med livsmedelsbutik och lagerytor.

Entreprenaden omfattar byte av yttertak inklusive snöskyddsanordningar, tillträdes- och takskyddsanordningar samt målningsrenovering i mindre omfattning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6211