Kopparstaden AB RAMVTAL Skadeservice inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

RAMVTAL Skadeservice inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Skadeservice under perioden 2023-05-01 – 2025-04-30 med option på ett + ett år. Arbetena består till större delen av:

- Skadeutredningar

- Avfuktning

- Rivning och sanering vid t.ex. fukt, brand, asbest/PCB, ombyggnationer, special (tex urin)

- Utredningar av inomhusmiljö (fukt, lukt, emissioner etc.)

I uppdraget ingår även att ha bemanning för akuta avrop.

Ramavtal kommer att tecknas med två entreprenörer, vilka kommer att rangordnas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2022-5870