Kopparstaden AB RAMAVTAL - VS-arbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

RAMAVTAL - VS-arbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Ramavtal avseende VS-arbeten under perioden 2023-11-01 – 2025-10-31 med option på ett (1) + ett (1) år. Se vidare under AFD.1 i Administrativa föreskrifter för mer detaljerade uppgifter om omfattningen.

Ramavtal kommer att tecknas med två (2) entreprenörer vilka kommer rangordnas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6077