Kopparstaden AB Ramavtal - Ventilationsarbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal - Ventilationsarbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, FALUN

Ventilationsarbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd under perioden 2021-05-01 – 2023-04-30 med option på 1 + 1 år. Arbetena består till större delen av löpande ventilationsarbeten såsom:

• Reparationer av ventilationsutrustning i byggnader, lägenheter och lokaler

• Montering av spiskåpor/spisfläktar

• Injustering av ventilationsflöde

• Utbyte av till- och frånluftsdon

• Filterbyte

• Ombyggnad av mindre omfattning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2020-5022