Kopparstaden AB RAMAVTAL - Sanering av skadedjur m.m. inom Kopparstadens fastighetsbestånd

RAMAVTAL - Sanering av skadedjur m.m. inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Uppdraget gäller ett fullserviceåtagande för Kopparstadens fastighetsbestånd avseende:

- Sanering av insekter och gnagare (t.ex. vägglöss, kackerlackor, råttor och möss).

- Sanering och återställande av byggnad efter sent upptäckt dödsfall

- Husbocks- och hästmyreförsäkring

- Uppdrag avseende störande fåglar.

Avtalstiden är 2024-09-01 - 2026-08-31 med option på 1 + 1 år.

Uppdragskontrakt kommer att tecknas med en (1) leverantör

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2024-6405