Kopparstaden AB RAMAVTAL Plåtslageriarbeten samt isborttagning och snöskottning från tak

RAMAVTAL Plåtslageriarbeten samt isborttagning och snöskottning från tak

Kopparstaden AB, Falun

Plåtslageriarbeten samt isborttagning och snöskottning från tak efter avrop inom Kopparstadens fastighetsbestånd i Falu kommun under perioden 2023-01-01 – 2024-12-31 med option på 1 + 1 år.

Med plåtslageriarbeten avses främst reparation och underhåll på tak (hängrännor, stuprör, ränndalar, vindskiveplåtar etc.) samt fönsterarbeten (t.ex. fönsterbleck). I samband med dessa arbeten kan även mindre takarbeten förekomma.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2022-5822