Kopparstaden AB RAMAVTAL - Lokalvårdstjänster inom Kopparstadens fastighetsbestånd

RAMAVTAL - Lokalvårdstjänster inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Lokalvårdstjänster med återkommande kvalitetskontroller enligt INSTA 800 inom följande delar:

A. Trapphus, kategoriboende, bovärdskontor, tvättstugor

B. Lägenheter (flytt- samt reparationsstädning)

C. Verksamhetslokaler för Kopparstadens interna verksamhet

Avtalsperioden är 2024-03-01-2026-02-28 med option på 1+1 år.

Anbud får lämnas på en eller flera delar. Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör per del. En och samma leverantör kommer dock endast att tilldelas maximalt en del.Lot nr.: 1

Ramavtal för lokalvårdstjänster

Lokalvårdstjänster med återkommande kvalitetskontroller enligt INSTA 800 inom följande delar:

A. Trapphus, kategoriboende, bovärdskontor, tvättstugor

B. Lägenheter (flytt- samt reparationsstädning)

C. Verksamhetslokaler för Kopparstadens interna verksamhet

Avtalsperioden är 2024-03-01-2026-02-28 med option på 1+1 år.

Anbud får lämnas på en eller flera delar. Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör per del. En och samma leverantör kommer dock endast att tilldelas maximalt en del.

Last tender date: 12/04/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=848&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Ramavtal för lokalvårdstjänster - del A Trapphus mm

Leverantören ska enligt avtalets handlingar utföra lokalvård av trapphus, kategoriboende, bovärdskontor, tvättstugor och kvarterslokaler i Kopparstadens fastighetsbestånd.

Uppdraget omfattar dels regelbunden lokalvård enligt fastställda intervaller, dels lokalvård efter avrop såsom storstädning, fönsterputs och golvvård.

Lokalvårdens kvalitet kommer regelbundet att kontrolleras enligt ”SS INSTA 800-1:2018 Städkvalitet – Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet” (INSTA 800), se punkt 7.1.

Last tender date: 12/04/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=848&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Ramavtal för lokalvårdstjänster - del B Lägenheter

Leverantören ska enligt avtalets handlingar utföra flytt- och reparationsstädning av lägenheter efter avrop i Kopparstadens fastighetsbestånd.

I uppdraget ingår även att kunna tillhandahålla en dedikerad resurs i två dagar (16 timmar) vid månadsskifte. Avrop av denna resurs sker senast två (2) veckor innan behov.

Lokalvårdens kvalitet kommer regelbundet att kontrolleras enligt ”SS INSTA 800-1:2018 Städkvalitet – Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet” (INSTA 800), se punkt 7.1.

Last tender date: 12/04/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=848&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Ramavtal för lokalvårdstjänster - del C Verksamhetslokaler

Leverantören ska enligt avtalets handlingar utföra lokalvård på Kopparstadens huvudkontor (HK), Västermalmsvägen 26 och i Kopparstadens Bobutik, Stigaregatan 3B i Falun.

Uppdraget omfattar dels regelbunden lokalvård enligt fastställda intervaller, dels lokalvård efter avrop såsom storstädning, fönsterputs och golvvård.

Lokalvårdens kvalitet kommer regelbundet att kontrolleras enligt ”SS INSTA 800-1:2018 Städkvalitet – Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet” (INSTA 800), se punkt 7.1.

Last tender date: 12/04/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kopparstaden AB

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=848&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6227