Kopparstaden AB Ramavtal – Lokalvårdstjänster inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal – Lokalvårdstjänster inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, FALUN

Lokalvårdstjänster med återkommande kvalitetskontroller enligt "SS INSTA 800-1:2018 Städkvalitet - Del 1" inom följande delar:

A. Trapphus, bovärdskontor, kategoriboende och tvättstugor – Norr

B. Trapphus, bovärdskontor, kategoriboende och tvättstugor – Centrum

C. Trapphus, bovärdskontor, kategoriboende och tvättstugor – Öster

D. Lägenheter (flytt- samt reparationsstädning)

Avtalstid: 2020-03-01-2022-02-28 med option på 1 + 1 år.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4503