Kopparstaden AB Ramavtal - Lås- och nyckelservice, mekaniska lås

Ramavtal - Lås- och nyckelservice, mekaniska lås

Kopparstaden AB, Falun

Uppdraget består i att, efter avrop från Kopparstaden, tillhandahålla produkter och tjänster inom produktområdet mekaniska lås.

I huvudsak handlar uppdraget om tillverkning av nycklar, omläggning av enstaka cylindrar och administrera Kopparstadens låssystem. Det kan även förekomma reparationer på plats eller omläggning av flera cylindrar i ett låssystem, exempelvis vid borttappad huvudnyckel eller vid installation av passagesystem.

Avtalstiden är 2023-05-01 - 2025-04-30 med option på 1 + 1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2022-5940