Kopparstaden AB Ramavtal för tekniska konsulttjänster vid om-, till- och nybyggnadsprojekt

Ramavtal för tekniska konsulttjänster vid om-, till- och nybyggnadsprojekt

Kopparstaden AB, FALUN

Tekniska konsulttjänster inom avtalsområdena 1. KONTROLL och BESIKTNING (fackområde Mark, Bygg, El/Tele, VVS/Styr och Brand), 2. PROJEKTERING (fackområde Arkitekt, Konstruktion, El/Tele, Mark och Brand) samt 3. PROJEKTSTÖD.

Avtalstiden är 2020-01-01 – 2021-12-31 med option på ett (1) + ett (1) år. För avtalsområde 2. PROJEKTERING inom fackområde Arkitekt är avtalsstarten 2020-05-01.

Anbud får lämnas på ett eller flera avtalsområden och ett eller flera fackområden inom respektive avtalsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4497