Kopparstaden AB Ramavtal för tekniska konsulttjänster vid om-, till- och nybyggnadsprojekt

Ramavtal för tekniska konsulttjänster vid om-, till- och nybyggnadsprojekt

Kopparstaden AB, Falun

Ramavtal under perioden 2024-01-01 – 2025-12-31 med option på 1 + 1 år för tekniska konsulttjänster inom avtalsområde:

A. ARKITEKT

B. VVS och SRÖ (styr, regler och övervakning)

C. EL

D. KONSTRUKTION

E. MARK och LANDSKAP

F. BRANDSKYDD

G. BYGG

H. PROJEKTLEDNING och KA (kontrollansvar)

Avsikten är att ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer för respektive avtalsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6119