Kopparstaden AB Ramavtal för snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal för snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd uppdelat på områdena CITY(Falu tätort), ÖSTER (Svärdsjö, Sundborn och Vika) och NORR (Grycksbo och Bjursås).

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per område.

Avtalsperioden är 2023-10-01 – 2025-09-30 med option på ett (1) + ett (1) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6090