Kopparstaden AB Ramavtal för snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

Ramavtal för snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

Kopparstaden AB, FALUN

Snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd i Falun uppdelat på områdena City, Norr och Öster.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per område (City, Norr och Öster.

Avtalsperioden: 2019-10-01 – 2021-09-30 med option på 1 + 1 år

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4398