Kopparstaden AB Ramavtal för Slamsugning och högtrycksspolning samt Torrsugning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal för Slamsugning och högtrycksspolning samt Torrsugning inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, FALUN

Slamsugning och högtrycksspoling samt torrsugning inom Kopparstadens fastighetsbestånd under perioden 2020-03-01–2022-02-28 med option på 1+1 år uppdelat på två delar:

Del A. Högtrycksspolning och slamsugning

Del B. Torrsugning

Avtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per del.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4533