Kopparstaden AB Ramavtal för målningsarbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

Ramavtal för målningsarbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun

Kopparstaden AB, Falun

Målningsarbeten efter avrop inom Kopparstadens fastighetsbestånd under perioden 2023-11-01–2025-10-31 med option på 1+1 år.

Ramavtal kommer tecknas med två entreprenörer vilka kommer att rangordnas som nummer 1 för varsitt område; NORR eller ÖSTER. Dessutom kommer de rangordnas som nr 2 på det område de inte är rangordnad som nr 1 på.

Målningsarbetena utförs huvudsakligen i lägenheter, men lokaler, trapphus, källare, tvättstugor förekommer. Även utvändig målning i mindre omfattning förekommer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2022-5924