Kopparstaden AB Ramavtal - Felsökning, reparation och utökning av elektroniska säkerhetsprodukter inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal - Felsökning, reparation och utökning av elektroniska säkerhetsprodukter inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, Falun

Ramavtal avseende felsökning, reparation, utbyte och utökning av elektroniska säkerhetsprodukter (passerkontrollsystem inklusive boknings- och informationssystem, inbrottslarm, brandlarm och CCTV) för fastigheter inom Kopparstadens fastighetsbestånd.

Avtalsperioden är 2024-02-01 – 2026-01-31 med option på 1 + 1 år.

Ramavtal kommer att tecknas med två (2) entreprenörer vilka kommer att rangordnas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2023-6254