Kopparstaden AB RAMAVTAL Felsökning, reparation och konfiguration av elektroniska säkerhetsprodukter

RAMAVTAL Felsökning, reparation och konfiguration av elektroniska säkerhetsprodukter

Kopparstaden AB, FALUN

Ramavtal avseende felsökning, reparation och konfiguration av elektroniska säkerhetsprodukter* för fastigheter inom Kopparstadens fastighetsbestånd.

I uppdraget ingår även att utöka/komplettera befintliga system och larm, exempelvis utökning av fler dörrmiljöer eller utökning av brandlarm.

* Passerkontrollsystem inklusive boknings- och informationssystem, inbrottslarm, brandlarm och CCTV (kamerateknik för övervakning).

Avtalsperiod: 2021-02-01 – 2022-01-31 med option på 1 + 1 år

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2020-5037