Kopparstaden AB Ramavtal avseende VS-arbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Ramavtal avseende VS-arbeten inom Kopparstadens fastighetsbestånd

Kopparstaden AB, FALUN

Ramavtal för VS-arbeten perioden 2019-11-01–2021-10-31 + option på 1+1 år inom delområde:

SERVICE - löpande reparationer av värme- och sanitetsanläggningar, i och utanför byggnader.

SKADOR - demontering och återmontering samt nyinstallation vid skador, exempelvis vattenskador i våtrum och kök.

DRIFT - oförutsedda underhållsarbeten såsom kulvertreparationer, byte av pump och värmeväxlare.

Nödvändigt material avropas från Kopparstadens HBV-avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

Ä2019-4386